Wednesday, June 02, 2010

Chichi no Suki na Kyoku

Ika, Kono uta wa watashi no chichi no okiniiri no kyoku desu

1. Akirame
kono uta wa Muchsin Alatas to Leo Waldi utatte i ta.
Saikin, THE ROCK wa kono uta o utatte imasta
koko ni kono uta no kashi ga arimasu

2. Ai Shogai

kono uta wa Roma Irama utatte i ta.
Saikin, mada dareka wa kono uta o utatte imasen
koko ni kono uta no kashi ga arimasu

No comments: