Friday, April 30, 2010

Onrine Terebi No U-Ebusaito (Website TV Online)

tokidoki, intaneto no etsuran wa taikutsu ni naru desu ne, wareware wa ta ni nani o hiraku no ka wakarimasen. tsubete no u-ebusaito ga hiraka rete iru yo ni mie ta. Terebi o mite, kare no genggo o rikai shite imasen.ahhhh!.....naze onrain de terebi o miru no desu ka?
motto omoshiroi ne..
kore no ika wa onrain de terebi no ikutsu no u-ebusaito desu.

1. Mivo TV

shikasi, subete dewa nai Terebi no channeru ga arimasu. 4 tsushika Terebi no channeru ga arimasu. betsu no channeru no, google motomeru koto ga dekimasu.
Sore o sasei suru tame ni, VLC ya Quick Time ya Media Player o shiyo suru koto ga dekimasu.

2. Sonota no u-ebusaito

VLC de Media o kurikku shite kudasai --> Open Network Stream o sentaku shite kudasai
Tsugi ni, adoresu no naka de Kono rinku o kaite kudasai

METRO TV [mms://202.171.25.216/metro]
TRANSTV [mms://202.171.25.216/transtv]

real player o shiyo suru ga dekimasu
Real Player o hiraite kudasai, menyu o sentaku shite kudasai, File --> Open
Tsugi ni, kono kodo o nyuryoku kudasai

SCTV
rtsp://202.58.181.185/broadcast/sctv

RCTI
rtsp://202.58.181.185/broadcast/rcti
rtsp://tv.binus-access.com/broadcast/bee_rcti

Global TV
rtsp://tv.binus-access.com/broadcast/bee_global

Trans TV
rtsp://tv.binus-access.com/broadcast/bee_trans

Metro TV
rtsp://tv.binus-access.com/broadcast/bee_metro

Noto: kono adooresu wa mada saido kakunin sarete i masen

Terebi Igai, onrain de rajio ga arimasu
kore wa ichiban hoo ga suki desu

http://jogjastreamers.com/

No comments: